zondag 18 juni 2017

Kimaatverandering

Terwijl in Spanje de leerlingen de klas uitzweten omdat er geen airco is, zien we in Nederland steeds vaker Steltkluten. En dus was het vanochtend voor de derde keer raak in de Veerpolder.

Steltkluut rustend in de buurt van 2 Kluten.
Het waren de Kluten die mijn aandacht trokken en toen bleek dat een zwartwitte vogel met rode poten toch zomaar weg kan vallen tegen de achtergrond.

zondag 4 juni 2017

Mijn tuin

Vanochtend was het rustig in de polders. De gebruikelijke soorten voor dit tijdstip waren aanwezig.
Ik vind het leuk om dus eens over iets anders te schrijven: mijn tuin.

Mijn achtertuin
Vorig jaar ben ik begonnen om bij te houden wat er allemaal leeft in mijn voor- en achtertuin (en wat er zoal binnen komt vliegen in huis). Dat leverde toen zoveel leuke waarnemingen op, dat ik het dit jaar eerder en consequenter ben gaan bijhouden. En al zijn er nog steeds een heleboel organismen die ik niet op naam kan brengen of kan fotograferen, de lijst begint langzaam een aardige omvang te krijgen.

zondag 28 mei 2017

En weer meer soorten

Mei is altijd een goede maand als het gaat om aanwezige soorten. Vanochtend was tot nog toe de soortenrijkste telling van dit jaar. In de Veerpolder zaten 36 soorten, in de Hennepoelpolder 22, gezamenlijk 38 verschillende soorten.

In de Veerpolder zit al weken een Blauwborst, maar deze laat zich een stuk lastiger zien dan die in de Hennepoelpolder. Dit keer lukte het wel hem te zien en te fotograferen, zij het van grote afstand.

Blauwborst in de Veerpolder.

zondag 21 mei 2017

Bosrietzanger heeft er zin in

De Kleine Karekieten lieten het in de Hennepoelpolder een beetje afweten vanochtend. Er werd nauwelijks gezongen en als dat wel het geval was, was het maar heel kort. De teller bleef daardoor op 4 staan, terwijl er de afgelopen tijd tot wel 7 zaten te zingen.
Gelukkig had de Bosrietzanger het stokje overgenomen. Met zijn tweeën zaten ze te zingen en joegen ze elkaar weg als er één te dichtbij kwam.

Zingende Bosrietzanger.

zondag 14 mei 2017

En de laatste is ook binnen

Halverwege mei, dus het is weer tijd voor de eerste Bosrietzanger. Vanochtend zat er één te zingen, niet op de plek waar ik normaal de eerste hoor, maar in een rietkraag tegenover de molen. Elk jaar zitten er ook Bosrietzangers net buiten het gebied bij het plasje, maar daar wordt nu gebouwd. Wellicht is één van die vogels teruggekeerd en iets verderop gaan zitten, weg van de bouwput. Ik kon hem zien door de rietstengels heen. Maar omdat het nogal ver weg was, heb ik maar een geluidsopname gemaakt i.p.v. een foto.zondag 7 mei 2017

Temminckjes komen weer langs

Gisteren aan het eind van de middag een berichtje binnen gekregen dat er weer Temmincks Strandlopers in de Veerpolder zaten. Omdat ik in Maasland was, kon ik niet gaan kijken, dus vanochtend was het goed opletten. Van de 6 die er gemeld waren, kon ik er uiteindelijk 4 terugvinden.

Temmincks Strandloper, een sporadische maar regelmatige gast.

zondag 30 april 2017

Steeds meer soorten

De afgelopen weken komen er in rap tempo nieuwe soorten binnen. Gierzwaluw, Huiszwaluw, Kleine Karekiet, Oeverloper, Tuinfluiter en Koekoek hebben zich inmiddels laten zien en/of horen.
De Kleine Karekiet kon ik woensdag voor het eerst scoren op het hoekje van de Hennepoelpolder bij de hoogspanningsmasten. De dagen erna werd hij niet meer gemeld en even leek het erop dat het voorlopig een doortrekker was. Maar vanochtend zaten er twee luid te zingen in de rietkraag aan de noordkant van de Hennepoelpolder. Nog te diep weggedoken voor een foto, maar ik heb wel een geluidsopname kunnen maken.